ORGANIZATOR

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA

Czterdzieści lat działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej to czas tworzenia muzycznej historii Torunia, któremu przyświeca dynamiczna ewolucja. W 1979 roku, kiedy Orkiestra Symfoniczna zaczynała funkcjonować w lokalnej świadomości, zespół liczył dokładnie 11 muzyków. Dzisiaj zespół artystyczno-administracyjny tworzą 74 osoby.

Świetną ilustracją rozkwitu Orkiestry jest również jej nowa siedziba, mieszcząca się w budynku CKK Jordanki, który w 2010 roku został wybrany najlepszym projektem kulturalnym przyszłości na Światowym Festiwalu Architektury (WAF) w Barcelonie. Miejsce to w dużej mierze ilustruje charakter, jakim dzisiaj cechuje się Toruńska Orkiestra Symfoniczna, która łączy w sobie piękno tradycji i osiągnięcia nowoczesności.

Zespół artystyczny Orkiestry, chcąc rozbudzić ciekawość i przyciągnąć uwagę melomanów, stale stawia sobie nowe wyzwania w zakresie ukazywania muzycznej rzeczywistości. Jednym z wyzwań podejmowanych przez Orkiestrę w ostatnich latach jest współpraca z zagranicznymi artystami. Efekty tego typu kooperacji pozytywnie wpływają na zainteresowanie muzyką klasyczną i jej interpretacjami.

Co istotne, Toruńska Orkiestra Symfoniczna pozwala nie tylko na odkrywanie muzyki dorosłym melomanom, ale zaszczepia miłość do niej również u najmłodszych. Ważnym aspektem działalności Orkiestry jest bowiem organizowanie różnorodnych projektów edukacyjnych, kształtujących kulturową tożsamość dzieci i młodzieży.

www.tos.art.pl

FB/TorunskaOrkiestraSymfoniczna/

INSTA @torunska_orkiestra