Kontakt


Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Aleja Solidarności 1-3
87-100 Toruń/CKK Jordanki

Sekretariat Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej:
tel. 56 622 88 05
fax 56 622 88 05

e-mail: sekretariat@tos.art.pl

Dyrektor – Marek Czekała
Dyrektor artystycznyMariusz Smolij: mariusz.smolij@tos.art.pl

Biuro festiwalowe:
Magdalena Bąk – koordynator
Przemysław Kempiński – kierownik Działu Organizacji Koncertów
Katarzyna Olszewska
Alina Reut
Karolina Smolarek
Adam Wójcik

Rezerwacja biletów: bilety@tos.art.pl

Kasa:
Małgorzata Działdowska
tel: 56 642 43 79
kasa@tos.art.pl

Kasa czynna od wtorku do soboty (godz. 13.00-19.00) oraz na godzinę przed każdym koncertem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi przedstawiamy niezbędne informacje związane  ze świadczeniem przez nas usług:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917. Przetwarzamy dane, które zbierane są w ramach korzystania z naszych usług. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: umożliwienie prawidłowej realizacji zamawianych usług, w szczególności dokonywanie rezerwacji, prawidłowe rozliczenie usług i wystawienie faktury, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, archiwizacja, bieżący kontakt związany z zamówioną usługą, zawarcie umowy w przyszłości bądź realizacja umowy już zawartej. Dane przetwarzane są również w celach marketingowych, chyba że nie wyrażają Państwo na to zgody. W takim przypadku prosimy o informację w tej sprawie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa oraz instytucji/partnerów upoważnionych na podstawie zawartych z nimi umów w celu rozliczenia projektu. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne w przypadku zawarcia umowy. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.