Wykład

Wykład – “Harmonia sfer”
28.09 – godz.: 19:00
Collegium Maximum UMK
Wstęp wolny

Prowadzący:
prof. Andrzej Strobel
Aneta Derkowska

Temat harmonii sfer – koncepcji, w myśl której kosmos, opierając się na tych samych stosunkach liczbowych, co strój dźwiękowy, rozbrzmiewa nieustającą harmonią.

Andrzej Kazimierz Strobel – urodził się 18 września 1939 roku w Józefowie koło Otwocka, młodość spędził w Gdańsku. Astronomię studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1965 roku został zatrudniony w Instytucie Astronomii UMK (obecnie Centrum Astronomii UMK). Odbył liczne staże naukowe w USA, Francji, Szwajcarii i Szwecji. Mimo przejścia na emeryturę w 2009 roku, nadal intensywnie działa naukowo. Jest także zaangażowany w badanie historii astronomii i popularyzację tej dziedziny nauki.

Aneta Derkowska – muzykolog, kulturoznawca, obroniła pracę doktorską pt.: „Gatunki hybrydyczne w polskiej twórczości operowej drugiej połowy XX wieku” na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii muzyki XX wieku, teorii i historii opery, a zwłaszcza interpretacji dzieł muzycznych w kontekście kulturowym i filozoficznym. Brała udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Autorka wielu recenzji koncertów i festiwali muzycznych, publikowanych m.in. na łamach pisma Ruch Muzyczny. Napisała monografię poświęconą twórczości Bernadetty Matuszczak. Pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa Bachowskiego w Toruniu, pracuje w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.