Konkurs plastyczny

Od wielu stuleci sztuki wizualne starały się wyrazić istotę muzyki za pomocą środków plastycznych. Już ze starożytności znamy przedstawienia egipskiej bogini Hathor – patronki kobiet, macierzyństwa i radości, ale także muzyki i tańca – czy wizerunki greckiego Apollina z lirą. Później, w świecie chrześcijańskim, patronką muzyki stała się święta Cecylia,  przedstawiana na licznych obrazach. Powstawały także alegorie Muzyki w kobiecej postaci. W XIX wieku niektórzy artyści próbowali oddać za pomocą środków malarskich formy muzyczne – najciekawszym, unikatowym twórcą takich dzieł był Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, litewski malarz i kompozytor, autor m.in. obrazów Sonata gwiazd, Sonata morza, Sonata węża oraz innych malarskich sonat i fug. W dwudziestym stuleciu abstrakcjonizm umożliwił maksymalne zbliżenie się sztuk wizualnych do muzyki – sztuki nieprzedstawiającej. Dzięki zorganizowanemu w ramach festiwalu Siły Natury konkursu plastycznego „Dźwięki wszechświata”, skierowanego do uczniów w wieku 5–15 lat , w trzech grupach wiekowych, przekonamy się, jaki sposób obrazowania muzyki bliski jest najmłodszym twórcom. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody dla trzech zwycięskich prac, a z wyróżnionych dzieł powstanie wystawa udostępniona na stronie internetowej www.edukacja.tos.art.pl

REGULAMIN Konkursu Plastycznego  Dźwięki Wszechświata

 1. Organizatorem Konkursu jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna.
 2. Konkurs jest jednym z wydarzeń Festiwalu „Siły Natury – Ziemia, planety, gwiazdy” realizowanego w dniach 22 września – 1 października 2017 roku.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 5 – 15 lat z województwa kujawsko-pomorskiego.
 4. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy dowolną techniką na kartce papieru minimum A4, zainspirowanej zjawiskami astronomicznymi.
 5. Każdy uczestnik może nadesłać jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 6. Konkurs składać się będzie z jednego etapu w trzech kategoriach wiekowych: 5 – 7 lat, 8 – 11 lat oraz 12 – 15 lat. Wyboru nagrodzonych prac dokona Jury w 3-osobowym składzie w czasie swoich obrad.
 7. Zgłoszone prace nie mogą być publikowane i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem w innych konkursach.
 8. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.
 9. Praca musi być podpisana na odwrocie wg wzoru:
 • Imię i nazwisko autora
 • Wiek
 • Imię i nazwisko nauczyciela
 • Nazwa placówki i adres
 • Dane kontaktowe adres e-mail oraz telefon
  Dodatkowo rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani są do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania na stronie internetowej www.edukacja.tos.art.pl w zakładce Konkurs plastyczny)
  Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Aleja Solidarności 1-3
87-100 Toruń
z dopiskiem:  Konkurs Plastyczny Dźwięki Wszechświata

 

 1. Termin nadsyłania prac upływa 19 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego);
 2. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
 3. Zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. Wręczenie nagród nastąpi podczas  koncertu w dniu 29 września 2017r. o godz. 19:00 w Sali Wielkej Dworu Artusa. Laureaci zostaną uroczyście uhonorowani nagrodami i dyplomami.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 6. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, nieograniczonym terytorialnie udzieleniem Organizatorowi praw autorskich na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych koncertów rodzinnych i edukacyjnych, jak również we wszystkich czynnościach związanych z ich realizacją.
 8. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, przez Organizatora, danych osobowych.
 9. Dodatkowe informacje:
  www.edukacja.tos.art.pl w zakładce Konkurs plastyczny
  Alina Reut (tel. 602 253 809, mail: edukacja@tos.art.pl)