Konkurs kompozytorski

Kosmos i jego tajemnice nie przestają fascynować kolejnych pokoleń artystów, naukowców oraz tych wszystkich, którzy po prostu od czasu do czasu spoglądają w niebo. Bardzo istotne jest, aby już od najmłodszych lat rozbudzać w dzieciach ciekawość – tę najważniejszą cechę będącą impulsem do twórczości, odkrywania nowych dróg i rozwiązań. Jedną z takich prób zainspirowania młodzieży do kreatywnych poszukiwań paralel pomiędzy wszechświatem fizycznym a muzycznym jest konkurs kompozytorski odbywający się w ramach festiwalu Siły Natury. Przedmiotem konkursu skierowanego do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z województwa kujawsko-pomorskiego będzie utwór na małą orkiestrę smyczkową zainspirowany zjawiskami astronomicznymi. Najciekawsze kompozycje wyłoni jury w składzie: Magdalena Cynk (przewodnicząca), Rafał Kłoczko i Ewa Fabiańska-Jelińska.

 

 

REGULAMIN

1. Organizatorami Konkursu są: Toruńska Orkiestra Symfoniczna i Pomorskie Towarzystwo Muzyczne;
2. Konkurs jest jednym z wydarzeń związanych z Festiwalem Siły Natury – „Ziemia, planety, gwiazdy” organizowanym przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną w dniach 22 września – 1 października 2017 roku;
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół muzycznych: I i II stopnia Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
4. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu na małą orkiestrę smyczkową (5,4,3,2,1) zainspirowanego zjawiskami astronomicznymi;
5. Wykonawcą zwycięskiego utworu będzie Toruńska Orkiestra Symfoniczna (kwiecień 2018)
6. Czas trwania utworu: 5 – 8 minut;
7. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy utwory;
8. Konkurs składać się będzie z jednego etapu – wyboru nagrodzonych partytur spośród nadesłanych prac dokona Jury w 3-osobowym składzie w czasie swoich obrad.
9. Zgłoszone utwory nie mogą być publikowane i nagradzane jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem w innych konkursach kompozytorskich;

Nagrody

10. W konkursie przewidziane są nagrody finansowe. Przeznaczona pula to 5000 zł.

• I nagroda: 2000 złotych
• II nagroda: 1500 złotych
• III nagroda: 1000 złotych
• Wyróżnienia: pula 500 złotych

11. Jury może zarządzić inny podział nagród.

Zgłaszanie utworów

12. Partytura powinna być zgłoszona anonimowo i opatrzona godłem.
W oddzielnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy dołączyć kartę zgłoszeniową, w której należy podać wszystkie wymienione dane. Dodatkowo rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani są do podpisu pod oświadczeniem dotyczącym formy odbioru ewentualnej nagrody oraz zgody na przetwarzanie danych.
Czytelne trzy egzemplarze partytury należy nadsyłać pod następujący adres:

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
ul. Aleja Solidarności 1-3
87-100 Toruń
z dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Kompozytorski Siły Natury

13. Termin nadsyłania partytur upływa 18 września 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego);
14. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane;

Wręczenie nagród i uwagi końcowe

15. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego koncertu finałowego festiwalu 1 października o godz. 19:00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Laureaci zostaną uroczyście uhonorowani nagrodami i dyplomami;
16. W skład 3-osobowego Jury wejdą kompozytorzy z różnych ośrodków muzycznych w Polsce;
17. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne;
18. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane;
19. Toruńska Orkiestra Symfoniczna zastrzega sobie pierwsze wykonanie zwycięskiego utworu.
20. Dodatkowe informacje:
Magdalena Cynk (tel. 501 153 208)
Karolina Smolarek (tel. 533 795 711, mail: organizacja@tos.art.pl)

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA